Tìm kiếm
Đăng ký học chính thức
Các lớp: CCNA R&S - CCNP - MCSA - 2008 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID - CUDCNTTCB - Hội thi Công nghệ thông tin năm 2017 - CCNA R&S - New - DVCS - DVCH
Tên lớpKhai giảngBuổi họcSố tiết họcHọc phí
CCNA K2429/11/2018Xem chi tiết1085.000.000
MCSA 2008 (K 5)26/11/2018Xem chi tiết1084.000.000
Lập trình Android K222/11/2018Xem chi tiết1084.000.000
Chuẩn Ứng dụng CNTT cơ bản27/11/2018Xem chi tiết96850.000
Đăng ký trực tuyến