ĐĂNG NHẬP XẾP HẠNG
Mã đơn vị
Mật khẩu
Tin tức - Sự kiện
 
Tin hoạt động
 
Tin đào tạo
 
Hoạt động sự nghiệp
Ngày 24/07/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã bế giảng khóa đào tạo “Chuyên viên Quản trị mạng Cisco CCNA” (Cisco Certified Network Associate) – khóa 13
Lịch khai giảng các khóa học
Đăng ký học chính thức
Các lớp: CCNA R&S - CCNP - MCSA - 2008 - ASP.NET-SQL2008 - WEB-CB - WEB-NC - DOHOA - M-CCNA - M-MCITP - LRMT - DA SNV - LRSC
Tên lớpKhai giảngBuổi họcSố tiết họcHọc phí
CCNA R&S (K 16)11/08/2014Xem chi tiết1085.000.000
CCNA R&S (K 17) Buổi ngày giảm 20% học phí01/08/2014Xem chi tiết1085.000.000
MCSA 2008 (K 6) Buổi ngày giảm 20% học phí04/08/2014Xem chi tiết1084.000.000
MCSA 2008 (K 5)04/08/2014Xem chi tiết1084.000.000
ASP.NET,C#,SQL2008 (K 3)12/08/2014Xem chi tiết1202.000.000
THIẾT KẾ WEB VỚI PHP&MySQL (K 3)07/08/2014Xem chi tiết1202.000.000
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (K 3)10/08/2014Xem chi tiết601.500.000
LẮP RÁP MẠNG - MÁY TÍNH (K 3)02/08/2014Xem chi tiết30700.000
LẮP RÁP CÀI ĐẶT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG MT & MẠNG (K 1)04/08/2014Xem chi tiết2303.500.000
Đăng ký trực tuyến
YM:Lê Trung tam (nx_son)   Trung tâm CNTT&TT
YM:Tư vấn đăng ký (tuvan_hss)   Tư vấn đăng ký học
YM:Quan ly lop (qllop)   Hỗ trợ lớp học
YM:Hỗ trợ kỹ thuật (citc_kythuat)   Kỹ thuật
Menu dạng logo