Tìm kiếm

Đăng ký học chính thức
Các lớp: CCNA R&S - CCNP - MCSA - 2008 - ASP.NET-SQL2008 - WEB-CB - WEB-NC - DOHOA - M-MCITP - DA SNV - QLDA - JAVA - C SHARP - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID - ATANTT
Tên lớpKhai giảngBuổi họcSố tiết họcHọc phí
CCNA - K2109/09/2016Xem chi tiết1085.000.000
MCSA 2008 (K 5)13/09/2016Xem chi tiết1084.000.000
ASP.NET,C#,SQL2008 (K 3)18/09/2016Xem chi tiết901.500.000
THIẾT KẾ WEB VỚI PHP & MySQL (K 4)26/08/2016Xem chi tiết901.500.000
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA12/09/2016Xem chi tiết901.500.000
JAVA VÀ LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU(K1)19/09/2016Xem chi tiết902.000.000
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C SHARP26/08/2016Xem chi tiết901.500.000
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID ( KHÓA 2 )25/08/2016Xem chi tiết904.000.000
Đăng ký trực tuyến
YM:Trung tam (hoangminh200383)   Trung tâm CNTT&TT
YM:Tư vấn đăng ký (tuvan_hss)   Tư vấn đào tạo
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.328.797
Truy cập hiện tại 145 khách