ĐĂNG NHẬP XẾP HẠNG
Mã đơn vị
Mật khẩu
Tin tức - Sự kiện
 
Tin hoạt động
 
Tin đào tạo
 
Hoạt động sự nghiệp
Ngày 12/9/2014, Chi bộ Trung tâm CNTT và Truyền thông đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân” cho...
Lịch khai giảng các khóa học
Đăng ký học chính thức
Các lớp: CCNA R&S - CCNP - MCSA - 2008 - ASP.NET-SQL2008 - WEB-CB - WEB-NC - DOHOA - M-CCNA - M-MCITP - LRMT - DA SNV - LRSC
Tên lớpKhai giảngBuổi họcSố tiết họcHọc phí
CCNA R&S (K 16)23/09/2014Xem chi tiết1085.000.000
CCNA R&S (K 17) Buổi ngày giảm 20% học phí24/09/2014Xem chi tiết1085.000.000
MCSA 2008 (K 6) Buổi ngày giảm 20% học phí22/09/2014Xem chi tiết1084.000.000
MCSA 2008 (K 5)22/09/2014Xem chi tiết1084.000.000
ASP.NET,C#,SQL2008 (K 3)22/09/2014Xem chi tiết1202.000.000
THIẾT KẾ WEB VỚI PHP&MySQL (K 3)26/09/2014Xem chi tiết1202.000.000
LẮP RÁP MẠNG - MÁY TÍNH (K 3)23/09/2014Xem chi tiết30700.000
LẮP RÁP CÀI ĐẶT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG MT & MẠNG (K 1)29/09/2014Xem chi tiết2303.500.000
Đăng ký trực tuyến
YM:Lê Trung tam (nx_son)   Trung tâm CNTT&TT
YM:Tư vấn đăng ký (tuvan_hss)   Tư vấn đăng ký học
YM:Quan ly lop (qllop)   Hỗ trợ lớp học
YM:Hỗ trợ kỹ thuật (citc_kythuat)   Kỹ thuật
Menu dạng logo