Tìm kiếm

Đăng ký học chính thức
Các lớp: CCNA R&S - CCNP - MCSA - 2008 - ASP.NET-SQL2008 - WEB-CB - WEB-NC - DOHOA - M-MCITP - DA SNV - QLDA - JAVA - C SHARP - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID - ATANTT - KNSDCNTT
Tên lớpKhai giảngBuổi họcSố tiết họcHọc phí
MCSA 2008 (K 5)13/12/2016Xem chi tiết1084.000.000
ASP.NET,C#,SQL2008 (K 3)18/12/2016Xem chi tiết901.500.000
THIẾT KẾ WEB VỚI PHP & MySQL (K 4)26/12/2016Xem chi tiết901.500.000
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA12/12/2016Xem chi tiết901.500.000
JAVA VÀ LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU(K1)19/12/2016Xem chi tiết902.000.000
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C SHARP26/12/2016Xem chi tiết901.500.000
Đăng ký trực tuyến
YM:Trung tam (hoangminh200383)   Trung tâm CNTT&TT
YM:Tư vấn đăng ký (tuvan_hss)   Tư vấn đào tạo
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.620.005
Truy cập hiện tại 212 khách