ĐĂNG NHẬP XẾP HẠNG
Mã đơn vị
Mật khẩu
Tin tức - Sự kiện
 
Tin hoạt động
 
Tin đào tạo
 
Hoạt động sự nghiệp
Chiều ngày 15/08/2014, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng khoá đào tạo ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hình chính cho cán...
Lịch khai giảng các khóa học
Đăng ký học chính thức
Các lớp: CCNA R&S - CCNP - MCSA - 2008 - ASP.NET-SQL2008 - WEB-CB - WEB-NC - DOHOA - M-CCNA - M-MCITP - LRMT - DA SNV - LRSC
Tên lớpKhai giảngBuổi họcSố tiết họcHọc phí
CCNA R&S (K 16)10/09/2014Xem chi tiết1085.000.000
CCNA R&S (K 17) Buổi ngày giảm 20% học phí24/09/2014Xem chi tiết1085.000.000
MCSA 2008 (K 6) Buổi ngày giảm 20% học phí05/09/2014Xem chi tiết1084.000.000
MCSA 2008 (K 5)05/09/2014Xem chi tiết1084.000.000
ASP.NET,C#,SQL2008 (K 3)22/09/2014Xem chi tiết1202.000.000
THIẾT KẾ WEB VỚI PHP&MySQL (K 3)26/09/2014Xem chi tiết1202.000.000
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (K 3)19/09/2014Xem chi tiết601.500.000
LẮP RÁP MẠNG - MÁY TÍNH (K 3)23/09/2014Xem chi tiết30700.000
Đăng ký trực tuyến
YM:Lê Trung tam (nx_son)   Trung tâm CNTT&TT
YM:Tư vấn đăng ký (tuvan_hss)   Tư vấn đăng ký học
YM:Quan ly lop (qllop)   Hỗ trợ lớp học
YM:Hỗ trợ kỹ thuật (citc_kythuat)   Kỹ thuật
Menu dạng logo