Tìm kiếm

Đăng ký học chính thức
Các lớp: CCNA R&S - CCNP - MCSA - 2008 - ASP.NET-SQL2008 - WEB-CB - WEB-NC - DOHOA - M-MCITP - DA SNV - QLDA - JAVA - C SHARP - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID - ATANTT
Tên lớpKhai giảngBuổi họcSố tiết họcHọc phí
CCNA - K2129/10/2016Xem chi tiết1085.000.000
MCSA 2008 (K 5)13/10/2016Xem chi tiết1084.000.000
ASP.NET,C#,SQL2008 (K 3)18/10/2016Xem chi tiết901.500.000
THIẾT KẾ WEB VỚI PHP & MySQL (K 4)26/10/2016Xem chi tiết901.500.000
JAVA VÀ LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU(K1)19/10/2016Xem chi tiết902.000.000
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C SHARP26/10/2016Xem chi tiết901.500.000
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID ( KHÓA 2 )25/10/2016Xem chi tiết904.000.000
Đăng ký trực tuyến
YM:Trung tam (hoangminh200383)   Trung tâm CNTT&TT
YM:Tư vấn đăng ký (tuvan_hss)   Tư vấn đào tạo
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.425.040
Truy cập hiện tại 360 khách