Chợ Số trên Hue-S 
Là nền tảng điện tử thương mại thông minh phát triển kinh tế số địa phương. Chợ số cho phép người dân trong một khu vực có thể khám phá toàn bộ sản phẩm, dịch vụ, địa điểm du lịch nhanh chóng và dễ dàng ngay trên smartphone, giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp gia tăng doanh số bán hàng nhờ chuỗi tiện ích đa dạng, mới mẻ. Hướng đến trở thành nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại khắp các tỉnh/thành phố trong cả nước, phục vụ hàng chục triệu người dùng, góp phần đem lại sự tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.
 

 

                                                                                           

Liên hệ