Dịch vụ thiết yếu
Ngày cập nhật 25/11/2022

Nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong việc thực hiện các thủ tục giao dịch hành chính, thuận tiện theo dõi, tra cứu tình trạng tiêu thụ điện nước; Hue-S cung cấp chức năng “Dịch vụ thiết yếu” với 03 nhóm chức năng cơ bản: Dịch vụ công trực tuyến, Dịch vụ điện, Dịch vụ nước.

Chức năng “Dịch vụ công trực tuyến”: Cung cấp các chức năng cần thiết cho người dân như đăng ký hồ sơ trực tuyến, quản lý hồ sơ, tìm kiếm hồ sơ… giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.
Chức năng “Dịch vụ điện”, “Dịch vụ nước”, "Vệ sinh môi trường ": Thay vì phải cài nhiều ứng dụng để theo dõi lượng điện và nước tiêu thụ, người dân chỉ cần người dân liên kết mã khách hàng với tài khoản Hue-S là có thể tra cứu được thông tin điện năng, chỉ số nước tiêu thụ. Qua đó người dân có thể kiểm soát được lượng điện nước tiêu thụ, kiểm tra được lịch sử thanh toán và nhận các thông báo từ hệ thống chăm sóc khách hàng của điện lực, nhà máy nước.
 
Xem tin theo ngày