Di sản văn hóa
Ngày cập nhật 10/11/2022

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch địa phương, Hue-S cung cấp thêm chức năng “Di sản văn hóa” nhằm giúp cho người dân Huế cũng như các du khách đến Huế biết thêm thông tin về lịch sử các triều đại vua Nguyễn ở Huế, các giá trị văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.

Chức năng “Di sản văn hóa” bao gồm nhiều mục và chức năng khác nhau như:

Lịch sử: cung cấp thông tin về lịch sử các triệu đại vua Nguyễn ở Huế như Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức…. giúp cho người dân có thể tìm hiểu về lịch sử các triệu đại vua Nguyễn một cách dễ dàng.
Di sản văn hóa: cung cấp thông tin chi tiết về các di sản của các triều đại vua Nguyễn để lại và được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa thế giới”.
Di sản văn hóa phi vật thể: Các di sản mang tính chất tinh thần gắn liền với cộng đồng hoặc cá nhân vật thể và không gian văn hóa. Trong đó nổi bật nhất là Nhã nhạc cung đình Huế, là di sản đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam vào năm 2008.
Di sản văn hóa vật thể: Cung cấp thông tin về các di sản tư liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, là những tác phẩm nghệ thuật, trở thành những cổ vật quý giá được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
 
Xem tin theo ngày