Tìm...
Đăng ký học chính thức
Các lớp: CCNA R&S - CCNP - MCSA - 2008 - DA SNV - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID - KNCNTTCB
Tên lớpKhai giảngBuổi họcSố tiết họcHọc phí
CCNA K2321/07/2017Xem chi tiết1085.000.000
MCSA 2008 (K 5)27/07/2017Xem chi tiết1084.000.000
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID ( KHÓA 2 )22/07/2017Xem chi tiết904.000.000
Chuẩn Ứng dụng CNTT cơ bản30/07/2017Xem chi tiết96800.000
Đăng ký trực tuyến