Tìm...
Giới thiệu
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Center of Information Technology and Communications) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế, được thành lập theo quyết định số 2124/QĐ-UBND...
Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm trong việc tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách và các thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành...
Xem tin theo ngày