Tìm...
Sản phẩm Trung tâm triển khai
Ngày cập nhật 22/06/2017
 
1. Sản phẩm Trung tâm triển khai
• Hệ thống Trang thông tin điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã gồm: 26 trang cấp Sở; 8 trang cấp Huyện; 152 trang cấp xã.
• Trang thông tin điện tử và văn phòng điện tử của các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm 15 trang.
• Tham mưu và triển khai Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế
 
2. Sản phẩm tư vấn
• Xây dựng mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng Website và cơ sở dữ liệu chuyên ngành các Sở, Ban, Ngành tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng cổng thông tin điện tử ngành Du lịch Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng phần mềm quản lý số liệu chuyên ngành CNTT và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng mạng tin học diện rộng thành phố Huế.
• Thiết lập kết nối mạng WAN của tỉnh Thừa Thiên Huế về Sở TT&TT.
• Nâng cấp, triển khai và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email cho cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Đầu tư xây dựng hạ tầng mạng LAN ở UBND các phường, xã, thị trấn tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Kết nối WAN đến các phòng thuộc Huyện tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng phần mềm giám sát đầu tư sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng phần mềm cấp giấy phép xây dựng sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng phần mềm lưu trữ thông tin thi đua, khen thưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng hệ thống Một cửa điện tử tại UBND huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng hệ thống xác thực tập trung cho các phần mềm tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Nâng cấp hạ tầng thiết bị và xây dựng phần mềm chuyên dùng của HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng phần mềm quản lý và sử dụng con dấu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng phần mềm hệ thống đăng ký kinh doanh cấp huyện sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Triển khai phần mềm thông tin và công khai dịch vụ công trên địa bàn thành phố Huế.
• Nâng cấp Cổng thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế.
• Xây dựng hạ tầng Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử của tỉnh phục vụ khai thác cơ sở dữ liệu và các dịch vụ công.
• Xây dựng công cụ tích hợp, chia sẻ, liên thông giữa các hệ thống thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế và bộ tài liệu khung.
• Xây dựng trang thông tin mời thầu và đấu giá.
•Xây dựng và phát triển Phần mềm hỗ trợ hoạt động thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường.
Và một số dự án khác…
 
3. Sản phẩm thẩm tra
 
• Thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán về chi phí di chuyển, di dời hệ thống hạ tầng viễn thông của VNPT Thừa Thiên Huế để thực hiện dự án đầu tư Chỉnh trang, mở rộng đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế;
• Thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán di dời trụ Anten trặm lặp tín hiệu VHF của Công an đường thuỷ thuộc dự án xây dựng cầu Bạch Hổ qua sông Hương;
• Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán, mạng ngoại vi viễn thông tại Điểm đổ xe Du lịch Nguyễn Hoàng;
• Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán chi phí di chuyển hạ tầng kỹ thuật viễn thông phục vụ xây dựng trụ sở Trung tâm công viên cây xanh Huế;
• Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Dịch chuyển hạ tầng viễn thông tại đường Thanh Lam – Trung tâm Viễn thông Hương Thủy – VNPT Thừa Thiên Huế năm 2012;
• Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình: Hệ thống truyền thanh hữu tuyến xã Vinh Hải, xã Vinh Mỹ;
• Thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán về chi phí di dời hạ tầng viễn thông giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở đường Cao Bá Quát nối dài;
• Thẩm tra dự toán và bản vẽ kỹ thuật công tình Mạng máy tính, hệ thống chống sét lan truyền cho mạng máy vi tính huyện uỷ Phú Vang;
• Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh hạng mục Hệ thống mạng vi tính, camera giám sát, điện thoại VOIP, âm thanh thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Thủy An;
• Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình “Thi công lắp đặt tổng đài PABX 128 số và hệ thống cống bể nội bộ trường đại học Y Dược Huế”;
• Thẩm tra Hồ sơ thiết kế thi công và dự toán dự án xây dựng phần mềm quản lý Giáo dục và Đào tạo qua Cổng Thông tin đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế;
• Thẩm tra dự toán xây dựng Phần mềm “Sổ tay công vụ điện tử”;
• Thẩm tra Hồ sơ thiết kế thi công và dự toán Hạng mục “Xây dựng cơ sở dữ liệu mẫu vật khoáng sản tiêu biểu Việt Nam” thuộc Đề tài “Nghiên cứu sưu tầm tài liệu, mẫu vật về tài nguyên khoáng sản tiêu biểu của Việt Nam và các loại khoáng sản thuộc tỉnh Thừa Thiên  Huế”.
• Giám sát lắp đặt thiết bị truyền thanh cho 06 xã Quảng Công, Vinh Phú, Phong Bình, Phú Sơn, Dương Hòa, Lộc Trì dự án “Hoàn chỉnh hệ thống thiết bị truyền thanh các xã thuộc vùng cao, vùng miền núi, biên giới, hải đảo”
• Giám sát lắp đặt thiết bị truyền thanh cho 6 xã Hương Sơn, Hương Phú, Phong Sơn, Lộc Hòa, Vinh Hà, Vinh Thái” dự án “Hoàn chỉnh hệ thống thiết bị truyền thanh các xã thuộc vùng cao, vùng miền núi, biên giới, hải đảo”
• Giám sát thi công gói thầu Mua sắm bàn, ghế, giá sách” đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã năm 2016.
• Giám sát thi công gói thầu Mua sắm máy móc, thiết bị vi tính” đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã năm 2016.
 
Xem tin theo ngày