Tìm...
Hội nghị Tổ Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2017 - 2019
Ngày cập nhật 25/05/2017
Chiều ngày 24/5/2017, Tổ Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị đoàn viên nhiệm kỳ 2017 – 2019. Hội nghị là đợt sinh hoạt hết sức ý nghĩa nhằm đánh giá kết quả tình hình phong trào cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại Trung tâm trong thời gian vừa qua, phát huy những kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm; xây dựng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động cho nhiệm kỳ tới.
 
Thông qua Hội nghị Công đoàn, Tổ công đoàn sẽ lựa chọn những công đoàn viên ưu tú có đủ phẩm chất và năng lực để bầu bổ sung vào Tổ công đoàn Trung tâm; tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Công đoàn các cấp và Nghị quyết của Hội nghị.
 
Đến tham dự với hội nghị có đ/c Bùi Hoàng Minh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm và các đ/c là cán bộ, công chức viên chức, người lao động đang làm việc tại trung tâm.
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Hồ Văn An (Tổ trưởng tổ Công đoàn) báo cáo tổng kết công tác Tổ Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2019. Qua đó đánh giá rõ nét hơn những ưu điểm, khuyết điểm. Những hoạt động nổi bật của Trung tâm trong thời gian vừa qua. Đoàn viên tham dự hội nghị cũng các ý kiến tham luận của các đồng chí đoàn viên để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ Tổ Công đoàn.
 
Hội nghị cũng đã nghe đ/c Bùi Hoàng Minh, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã phát biểu chỉ đạo và đánh giá những kết quả đạt được và định hướng một số hoạt động của tổ công đoàn phối hợp với đoàn thể trong Trung tâm trong nhiệm kỳ tới.
 
 
Đ/c Bùi Hoàng Minh phát biểu với Hội nghị
 
Hội nghị cũng đã bầu ra Tổ công đoàn mới của Trung tâm nhiệm kỳ 2017 – 2017 gồm 2 đ/c:
Đồng chí Hồ Văn An –Tổ trưởng tổ Công đoàn
Đồng chí: Lê Thị Minh Trang – Tổ phó Tổ Công đoàn.
 
Kết thúc hội nghị, toàn thể cán bộ công chức, viên chức đã nhất trí 100% thông qua nghị quyết hoạt động trong thời gian tới gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Hàng năm, 70% đoàn viên đạt loại xuất sắc, 30% đạt loại khá; Tổ Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.
- Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.
- Phấn đấu 100% gia đình đoàn viên đều đạt chuẩn văn hóa hàng năm.
- Phấn đấu 100% cán bộ, công nhân viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước theo kế hoạch đào tạo. Động viên khuyến khích cán bộ, chuyên viên học thạc sỹ, tiến sỹ.
- Phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng ủy xem xét kết nạp 1- 2 đoàn viên công đoàn ưu tú đứng vào hàng ngũ vinh quang của Đảng.
- Vận động đoàn viên tham gia tích cực đăng ký đề tài sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
- Hàng năm, trên 100% cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó ít nhất 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp, không có đoàn viên không hoàn thành nhiệm vụ.
- Hàng năm, Tổ Công đoàn tổ chức ít nhất 01 hoạt động dã ngoại cho đoàn viên.
 
Một số hình ảnh của Hội nghị: 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Đ/c Hồ Văn An báo cáo tại Hội nghị
 
 
 
Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu
 
 
Võ Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày