Tìm...
TRUYỀN THÔNG
Ngày cập nhật 22/06/2017
- Tổ chức thực hiện các sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo, triển lãm về lĩnh vực Thông  tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.
 
- Tổ chức xuất bản các ấn phẩm và sản phẩm truyền thông phục vụ cho việc tuyên truyền các nhiệm vụ được giao.
 
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực Xuất bản – Báo chí, Thông tin đối ngoại, Thông tin cơ sở.
 
- Phối hợp xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Thông  tin và Truyền thông.
 
- Tổ chức thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát thuộc lĩnh vực Thông  tin và Truyền thông.
 
- Tổ chức thực hiện công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cho các hoạt động, sự kiện diễn ra tại cơ quan, đơn vị. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày