Tìm...
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ngày cập nhật 22/06/2017
Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số.
 
Thiết kế và duy trì hoạt động ổn định trang Thông tin điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp.
 
Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp trong tỉnh.
 
Cung cấp các giải pháp tích hợp thống nhất các hệ thống phần mềm tại các Cơ quan nhà nước.
 
Triển khai các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử.
 
Triển khai, xây dựng, giám sát các công trình trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Các tin khác
Xem tin theo ngày