Tìm kiếm
Chú trọng đào tạo nguồn lực công nghệ thông tin và phát triển công nghiệp phần mềm
Ngày cập nhật 12/06/2019

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu chỉ đạo như vậy tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh sáng 5/6.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cùng các thành viên trong đoàn làm việc  kiểm tra hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh

Sau khi thực tế và nghe báo cáo về những kết quả đã đạt được của Sở Thông tin và Truyền thông cũng như Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã biểu dương, động viên, khích lệ; đồng thời lưu ý, Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nguồn lực công nghệ thông tin, phát triển công nghiệp phần mềm trên địa bàn. Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh đã đi vào hoạt động, nhưng vấn đề đặt ra là phải kết nối như thế nào với các đơn vị liên quan để mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh cần chú trọng đến công tác chia sẻ dữ liệu, đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người dân hiểu về chức năng, nhiệm vụ của trung tâm, nhất là, tăng cường giáo dục cho học sinh, sinh viên hiểu hơn về nội dung hoạt động, những tiện ích của trung tâm.

Phản ánh hiện trường và thông tin cảnh báo - hai vấn đề được Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh tiếp nhận hằng ngày

Bí thư Tỉnh ủy đặt vấn đề, việc xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh dẫn đầu của cả nước, nhưng vì sao chỉ số PCI lại thấp. Ngoài sự nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh thì đây là trách nhiệm chung cả hệ thống chính quyền của tỉnh. Hiện, Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh đã hoàn chỉnh và đang hoạt động, nhưng để đạt hiệu quả cao, cần có sự nỗ lực cố gắng rất cao. Nghĩa là, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đóng vai trò hết sức quan trọng. Sở Thông tin và Truyền thông phải có sự tham mưu cho tỉnh để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất tại trung tâm này.  

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, đây là thời điểm công nghệ thông tin phát triển rất nhanh, nên việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phải hiệu quả và sử dụng lâu dài nhất, tránh lãng phí. Sở Thông tin và Truyền thông cần xác định lại công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm để làm thế nào phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới. Công nghệ thông tin hay ở lĩnh vực nào, ngoài máy móc, trang thiết bị thì con người vẫn là yếu tố quan trọng, quyết định nhất để dẫn đến thành công.

Liên quan đến việc quản lý hạ tầng cáp viễn thông, cần có sự phối hợp chặt chẽ và việc này tỉnh sẽ làm việc lại với các đơn vị. Quản lý báo chí dù đã cải thiện một bước trong việc cung cấp thông tin, kể cả thông tin tích cực hay tiêu cực, nhưng phải công bố cho báo chí biết. Tuy vậy, cần phải có sự quản lý chặt chẽ và phải có sự phối hợp giữa các đơn vị. Vấn đề quy hoạch báo chí, quản lý mạng xã hội là vấn đề khó, nhưng cần phải thắt chặt quản lý.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của sở phải được đặt lên hàng đầu. Nếu xác định đầu vào cán bộ tốt thì đầu ra cán bộ mới tốt, nhưng phải có sự đào tạo bài bản.

 

Theo báo www.baothuathienhue.vn
Các bài khác
Xem tin theo ngày