Tìm kiếm
Thông báo kết quả thi chứng chỉ chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản_đợt 9 (29/09/2018).
Ngày cập nhật 05/10/2018

Thông báo kết quả thi chứng chỉ chuẩn Ứng dụng CNTT cơ bản_đợt 9 (29/09/2018)

Kết quả:

 

- Tổng cộng có 89/93 học viên dự thi, trong đó có 89 học viên (100%) đạt chứng chỉ chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản.

 

Các học viên có kết quả "ĐẠT" chú ý kiểm tra thông tin cá nhân như "Ngày sinh" và "Nơi sinh" chính xác. Nếu sai sót vui lòng gửi về email "mytramcntt@gmail.com" để chỉnh sửa.

Trân trọng.

 

Các bài khác
Xem tin theo ngày