Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Ngày 05/4/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ khai giảng khoá đào tạo "Chuẩn Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản" cho cán bộ, công chức, viên chức trên...
Ngày 31/3/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức kỳ thi sát hạch Chuẩn Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT - Đợt 2 năm 2018.
Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Chuẩn Ứng dụng CNTT cơ bản, tháng 4/2018:
Sáng ngày 02/4/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Khai giảng khoá đào tạo " Chuyên viên bảo mật mạng cấp cao SCNA - Phần 1 " cho cán bộ chuyên trách CNTT năm 2018.
Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 29/3/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức bàn giao và tập huấn sử dụng chứng thư số chuyên dùng cho 100 cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày