Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện >> Tin hoạt động
Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Chuẩn Ứng dụng CNTT cơ bản, tháng 6/2018.
Sáng ngày 04/6/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ Khai giảng khoá đào tạo “Nâng cao nhận thức về An toàn thông tin cho cán bộ quản lý" năm 2018 cho đối tượng cán...
Từ ngày 31/5/2018 đến ngày 01/6/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức bàn giao và tập huấn sử dụng chứng thư số cho 100 cán bộ, công chức, viên chức Sở Lao động Thương binh và Xã...
Ngày 26/5/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức kỳ thi sát hạch Chuẩn Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT - Đợt 4 năm 2018.
Thông báo Lịch thi Chứng chỉ Chuẩn Ứng dụng CNTT cơ bản, tháng 5/2018
Các tin khác
Xem tin theo ngày