Tìm kiếm
Phường Hương Xuân tổ chức Lễ khai trương Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại
Ngày cập nhật 25/09/2018

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân đã tổ chức Lễ khai trương Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường

Đến dự Lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Phòng Kiểm soát TTHC – Văn phòng UBND tỉnh, Phòng CCHC – Sở Nội vụ tỉnh, Trung tâm CNTT&TT-Sở TT&TT tỉnh, về phía thị xã có đồng chí Nguyễn tài Tuệ - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Xuân Ty – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí lãnh đạo UBND thị xã và các phòng, ban thuộc thị xã cùng các đồng chí Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng – thống kê các đơn vị xã, phường trên địa bàn thị xã. Đây là mô hình điểm thực hiện đầu tiên của thị xã Hương Trà trong 3 đơn vị điểm Hương Xuân, Hương Vinh, Hương An.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường Hương Xuân được thành lập trên cơ sở thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết số 150-NQ/ĐU ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy phường Hương Xuân; Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND phường Hương Xuân về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn phường từ nay đến năm 2020.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường gồm có 08 người; trong đó, 01 Chủ tịch UBND phường - Trưởng Bộ phận, 01 Phó Chủ tịch UBND phường – Phó trưởng Bộ phận; 06 thành viên là các công chức chuyên môn gồm Văn phòng – Thống kê 2 người, Tư pháp – Hộ tịch 01 người, Văn hóa – Xã hội 01 người, Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường 02 người. UBND phường đã trang cấp mới: 04 máy vi tính để bàn, 01 kiốt tra cứu thông tin, 01 bộ thiết bị máy quét và thiết bị đọc mã vạch, 01 màn hình hiển thị thông tin, 02 camera giám sát, 01 máy in, 01 máy phô tô. Đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ, đồng thời thực hiện các phần mềm dùng chung nhằm phục vụ điều hành tác nghiệp và các hoạt động của Bộ phận TN&TKQ.

Để đảm bảo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, theo đúng lưu đồ, quy trình đã được xây dựng, UBND phường đã chỉ đạo các công chức triển khai thử nghiệm hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường kể từ ngày 24/7/2018 cho đến nay; theo đó, các công chức thực hiện song song việc tiếp nhận, giao trả và xử lý công việc trên phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung đã phát hiện một số lỗi trong lắp đặt, cấu hình trang thiết bị tại Bộ phận, một số vướng mắt trong quy trình thực hiện liên thông thủ tục trên lĩnh vực đất đai để báo cáo, kiến nghị với Ban giám sát dịch vụ công, Trung tâm Hành chính công thị xã, Trung tâm CNTT&TT – Sở TT&TT tỉnh, đến nay cơ bản đã khắc phục được.

Trong thời gian thực hiện thử nghiệm đã tiếp nhận, giải quyết, số hóa 369 hồ sơ, gồm lĩnh vực chứng thực 249 hồ sơ, hộ tịch 108 hồ sơ, bão trợ xã hội 6 hồ sơ, đất đai 5 hồ sơ, thi đua – khen thưởng 01 hồ sơ, trong đó đã thực hiện liên thông với Trung tâm hành chính công thị xã 11 hồ sơ; đã giải quyết trước hạn, đúng hạn 364 hồ sơ và đang thụ lý giải quyết trong hạn 5 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai hiện đang liên thông với Trung tâm hành chính công thị xã. Đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phường, Bộ phận TN&TKQ đã đã triển khai lấy Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với công chức ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường. Kết quả kiểm tra phiếu đã có 17 phiếu đánh giá được tổ chức, công dân bỏ vào thùng phiếu, tất cả các phiếu đều đánh giá hài lòng trên tất cả các nội dung khảo sát mà tiêu chí đưa ra.

Trên cơ sở thực tiễn giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức trên địa bàn; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, bên cạnh những ưu điểm đạt được, UBND phường nhận thấy vẫn còn nhiều điểm hạn chế, cần khắc phục như sau:

Ưu điểm:

- Đội ngũ cán bộ, công chức phường thường xuyên được lãnh đạo cấp tỉnh, thị xã quan tâm mở các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn.

- Hoạt động của Bộ phận TN&TKQ phường luôn được lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo từ việc ban hành các văn bản Nghị quyết đến công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo trực tiếp, đặc biệt là trong thực hiện ứng dụng phần mềm Xử lý dịch vụ công tập trung đã đem lại nhiều tính năng, tiện tích, giúp cho lãnh đạo theo dõi, kiểm tra giải quyết TTHC theo quy định, giúp cho các thành viên trong Bộ phận ứng dụng ngày càng thành thạo về Công nghệ thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ; đồng thời giúp cho công dân được tìm hiểu, tiếp cận và làm quen với môi trường công việc cũng như cách làm mới trong quan hệ TTHC.

- Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ phường có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp lĩnh vực công tác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tiếp cận nhanh trong ứng dụng công nghệ thông tin vào thực thi công vụ đảm bảo phục vụ tốt cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch.

- Việc niêm yết cũng như thụ lý, giải quyết các thủ tục hành chính luôn được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo quy định, đặc biệt đối với các TTHC liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh trên các lĩnh vực đất đai, lao động, thương binh, xã hội... được thông báo công khai, rút ngắn thời gian giải quyết và minh bạch hơn.

Hạn chế: Việc bố trí Bộ phận TN&TKQ tại phường chưa thật sự khoa học, phòng làm việc phải tận dụng và cải tiến lại từ phòng làm việc cũ nên diện tích, không gian chưa đảm bảo dẫn đến, khó khăn trong việc bố trí các trang thiết bị làm việc cũng như khu vực ngồi chờ của công dân, tổ chức không thể bố trí được ngay trong phòng làm việc của Bộ phận TN&TKQ phường.

Với mục tiêu phục vụ hướng tới người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tấm, trong thời gian tới, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường Hương Xuân tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

 1. Lãnh đạo nói chung, các thành viên tại Bộ phận TN&TKQ tiếp tục học hỏi, nghiên cứu để ứng dụng thành thạo CNTT trong giải quyết TTHC; đồng thời thường xuyên và kịp thời cung cấp dịch vụ, thông tin một cách nhanh gọn, thân thiện. Theo đó, phải tuân thủ nghiêm túc lưu đồ, quy trình giải quyết TTHC đã xây dựng; triển khai hướng dẫn, hỗ trợ công dân tạo lập tài khoản; thực hiện số hóa hồ sơ để làm cơ sở dữ liệu; giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ của công chức; thực hiện đảm bảo 100% các TTHC giao dịch phải được áp dụng quy trình giải quyết công việc trên phần mềm xử lý dịch vụ công...

2. Công chức chuyên môn thường xuyên thực hiện công tác rà soát, đưa vào 100% TTHC thuộc thẩm quyền thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã.

3. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của lãnh đạo cơ quan thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC của các công chức, đảm bảo tỷ lệ giải quyết đúng hẹn 100% tại phường và thủ tục liên thông.

4. Đồng thời trong thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý, giải quyết TTHC để tổ chức thực hiện khảo sát mức độ hài lòng để đánh giá đúng thực chất mục tiêu đã đề ra trong hoạt động của Bộ phận TN&TKQ. Thực hiện việc xin lỗi công khai đến các tổ chức, công dân khi có sự sai xót trong giải quyết TTHC theo mục tiêu chất lượng của UBND phường; hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ trả lại cho công dân nhưng không có hướng dẫn giải quyết.

5. Rà soát, báo cáo, đề xuất UBND thị xã và các phòng chuyên môn cấp thị xã các quy trình liên thông đa ngành, đa cấp, đặc biệt là lĩnh vực có hồ sơ giao dịch liên thông nhiều như: Đất đai, lao động - thương binh và xã hội...

6. Tiếp tục rà soát điều kiện cơ sở vật chất để đề xuất, kiến nghị trang cấp bổ sung các cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

                                                                   Theo Diệu Hương (Phường Hương Xuân)

 

Các bài khác
Xem tin theo ngày