Tìm kiếm
Tích hợp chữ ký số cho các ứng dụng dùng chung Website và hệ thống email công vụ cho các cơ quan nhà nước
Ngày cập nhật 21/12/2012

Nhằm đảm bảo tính an toàn, bảo mật, không thể chối bỏ trong quá trình trao đổi thông tin trên môi trường mạng.

Quy mô:
Tích hợp chữ ký số được áp dụng nhằm đảm bảo khả năng tích hợp, trao đổi dữ liệu với các phần mềm dùng chung, email công vụ đã triển khai, đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch trực tuyến, có giá trị sử dụng trong các ứng dụng giao dịch điện tử cần có tính pháp lý cao trong địa bàn tỉnh.

Phạm vi:
- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm đầu tư: Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012-2013.


 

Các bài khác
Xem tin theo ngày