Tìm kiếm
Kết nối mạng WAN đến Xã, Phường, thị trấn thuộc UBND huyện và Thị xã
Ngày cập nhật 21/12/2012

Đẩy mạnh tin học hóa hoạt động quản lý trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn Tỉnh, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, nâng cao năng lực phục vụ công dân và tổ chức thông qua việc cung cấp các dịch vụ công trên môi trường mạng. 

Quy mô:
Đầu tư, lắp đặt thiết bị kết nối với mạng tin học diện rộng Tỉnh tại UBND 125 Xã, Phường, Thị trấn thuộc các Huyện, Thị xã.

Phạm vi:
- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm đầu tư: UBND Xã, Phường, Thị trấn thuộc Huyện, Thị xã.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012-2013.

Các bài khác
Xem tin theo ngày