Tìm kiếm
Xây dựng hạ tầng Trung tâm Dữ liệu của Tỉnh
Ngày cập nhật 21/12/2012

Xây dựng hạ tầng Trung tâm Dữ liệu của Tỉnh với mục đích đồng bộ hóa tất cả các dữ liệu của tỉnh và của ngành, nhằm triển khai xây dựng các hệ thống phần mềm ứng dụng và dịch vụ CNTT, nâng cao năng lực phục vụ người dân, cung cấp các dịch vụ công trên môi trường mạng.

Phạm vi:
- Đơn vị chủ dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Thông tin Dữ liệu điện tử.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012-2013.
 

Các bài khác
Xem tin theo ngày