Tìm kiếm
Xây dựng hệ thống mạng tin học diện rộng thành phố Huế
Ngày cập nhật 13/12/2012

Xây dựng hệ thống mạng tin học diện rộng thành phố Huế nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan, đơn vị, tin học hóa công tác văn phòng đạt hiệu quả cao trong công tác tham mưu cho lãnh đạo thành phố.

Phạm vi:
- Đơn vị chủ dự án: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế.
- Địa điểm thực hiện dự án: Các đơn vị thuộc thành phố Huế.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009.

Các bài khác
Xem tin theo ngày