Tìm kiếm
Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh
Ngày cập nhật 12/12/2012

Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh nhằm quản lý những thông tin về cán bộ, công nhân viên chức của toàn tỉnh. Được ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ nhằm đưa ra các quyết định trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ lao động đủ khả năng và trình độ đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn mới.

Quy mô:
Đầu tư xây dựng hệ thống có tính an toàn, bảo mật cao, dễ dàng bảo trì, phát triển hệ thống. Cho phép người dùng có thể cập nhật và khai thác theo hình thức vừa tập trung, vừa phân tán.

Phạm vi:
- Đơn vị đầu tư: Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm đầu tư: Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009.

Các bài khác
Xem tin theo ngày