Tìm kiếm
Xây dựng Trang thông tin điện tử của các huyện – giai đoạn 2
Ngày cập nhật 12/12/2012

Xây dựng chức năng Văn phòng điện tử tích hợp với Trang thông tin điện tử của các Huyện đã được triển khai trong giai đoạn 1. Thông qua Văn phòng điện tử giúp các Huyện tin học hóa các quy trình quản lý hành chính nhà nước, nâng cao năng lực hiệu quả xử lý công việc.

Quy mô:
Xây dựng hoàn chỉnh Trang thông tin điện tử của các Huyện được tích hợp thêm chức năng “Văn phòng điện tử” với các kênh thông tin.

Phạm vi:
- Đơn vị chủ dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm thực hiện dự án: Các Huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009.
 

Các bài khác
Xem tin theo ngày