Tìm kiếm
Thiết lập kết nối mạng WAN của Tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày cập nhật 12/12/2012

Thiết lập kết nối mạng WAN của Tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông nhằm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thông tin quản lý hành chính Nhà nước của Tỉnh nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ, an toàn thông tin, dữ liệu. Nâng cao năng lực phục vụ công dân và tổ chức của cơ quan quản lý Nhà nước.

Phạm vi:
- Đơn vị chủ dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm đầu tư: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009.

Các bài khác
Xem tin theo ngày