Tìm kiếm
Nâng cấp Website Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/12/2012

Được nâng cấp đáp ứng các yêu cầu ứng dụng thiết thực sẽ hiện đại hóa tối đa hoạt động cung cấp thông tin. Triển khai dịch vụ công của cơ quan quản lý, cũng như thuận tiện hóa việc khai thác thông tin, tương tác và giao tiếp dịch vụ của người dân, doanh nghiệp và các đối tượng có nhu cầu liên quan khác đến với website này.

Quy mô:
Nâng cấp website Sở Công thương bổ sung chức năng sau:
- Phân hệ dịch vụ công trực tuyến.
- Phân hệ thông tin doanh nghiệp
- Bộ tùy biến giao diện, giao tiếp cổng thông tin điện tử

Phạm vi:
- Đơn vị chủ dự án: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm thực hiện: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011-2012.
 

Các bài khác
Xem tin theo ngày