Tìm kiếm
Triển khai phần mềm thông tin và công khai dịch vụ công trên địa bàn thành phố Huế
Ngày cập nhật 20/02/2014

 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác giải quyết các thủ tục hành chính, bao gồm:
- Hỗ trợ các đơn vị cải tiến quy trình công việc, thủ tục và chuẩn hoá nghiệp vụ trong lĩnh vực giải quyết các thủ tục hành chính;
- Góp phần tiếp tục xây dựng hoàn thiện CSDL dịch vụ công và nâng cao hiệu quả ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cơ quan nhà nước tại thành phố Huế.
 

Quy mô:

- Xây dựng module liên thông kết nối CSDL phần mềm 1 cửa điện tử cấp huyện với các phần mềm GISHue, phần mềm quản lý hộ tịch; cung cấp thông tin qua Trang TTĐT Thành phố (thông báo trạng thái), thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo Thành phố;

- Hỗ trợ tổ chức/cá nhân đăng ký trực tuyến giải quyết các hồ sơ thủ tục;

- Tin nhắn điện tử (thông báo hồ sơ bổ sung hay hoàn thành);

- Hệ thống mã vạch, màn hình cảm ứng (Quản lý, theo dõi và tra cứu, cập nhật hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Thành phố và các đơn vị liên quan);

- Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng;


Phạm vi:

- Chủ đầu tư: UBND thành phố Huế;

- Địa điểm đầu tư: Trung tâm hành chính Thành phố (Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế);

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và Ngân sách thành phố;

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2014 - 2015.

Các bài khác
Xem tin theo ngày