Tìm kiếm
Nâng cấp, triển khai và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email cho cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh
Ngày cập nhật 12/12/2012

Nâng cấp, triển khai và hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email cho cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh nhằm cung cấp một công cụ giúp các cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức tổ chức quản lý và lưu trữ toàn bộ thông tin, tài liệu trao đổi phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Phạm vi:
- Đơn vị chủ dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm đầu tư: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.(Sở TTTT).
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009.

Các bài khác
Xem tin theo ngày