Tìm kiếm
Triển khai, nâng cấp phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch từ cấp tỉnh đến cấp xã
Ngày cập nhật 12/12/2012

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý Hộ tịch, giúp Sở Tư pháp, các Huyện và thành phố Huế thực hiện cải tiến quy trình, thủ tục và chuẩn hóa nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý hộ tịch.

Quy mô:
Đảm bảo khả năng tích hợp và trao đổi dữ liệu với các phần mềm quản lý đã triển khai, dễ dàng nâng cấp, mở rộng khi có nhu cầu.

Phạm vi:
- Chủ đầu tư: Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm thực hiện dự án: Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế (Hosting tại Trung tâm Thông tin Dữ liệu Điện tử tỉnh).
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011-2012.
 

Các bài khác
Xem tin theo ngày