Tìm kiếm
Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ số hóa Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/12/2012

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ số hóa Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm giảm bớt thời gian và nhân sự của đơn vị, phục vụ tốt hơn cho học sinh, sinh viên và nhân dân.

Quy mô:
Phải có khả năng mở rộng, có thể kết nối mạng diện rộng với các đơn vị và các tổ chức cá nhân khác.

Phạm vi:
- Đơn vị chủ dự án: Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm thực hiện dự án: Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế
- Thời gian thực hiện: Năm 2008

Các bài khác
Xem tin theo ngày