Tìm kiếm
Ứng dụng CNTT vào hoạt động Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô
Ngày cập nhật 12/12/2012

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống, dịch vụ nhằm cung cấp thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư vào KCN Chân Mây – Lăng Cô, phổ biến các quy trình, thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Quy mô:
Đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống mạng nội bộ LAN, tạo lập hạ tầng cơ sở với các thiết bị và các công cụ theo đúng tiêu chuẩn. Xây dựng hệ thống Trang thông tin điện tử và Văn phòng điện tử ứng dụng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công việc của KCN Chân Mây – Lăng Cô.

Phạm vi:
- Đơn vị chủ đầu tư: Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm thực hiện dự án: Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008-2009.
 

Các bài khác
Xem tin theo ngày