Tìm kiếm
Xây dựng hệ thống một cửa điện tử cấp huyện tại UBND huyện Hương Trà
Ngày cập nhật 12/12/2012

Nhằm góp phần minh bạch hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức đến giao dịch, đồng thời góp phần nâng cao trình độ, nghiệp vụ của cán bộ, công chức về việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Quy mô:
Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử đã được đầu tư nhằm áp dụng thí điểm tại huyện Hương Trà, cụ thể gồm: triển khai mô hình từ cấp huyện xuống cấp xã, sử dụng trên môi trường internet; hệ thống cở sở dữ liệu được cài đặt tập trung tại Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh; Đầu tư nâng cấp hạ tầng trang thiết bị tại UBND huyện, các phòng, ban và tại các UBND xã, thị trấn.

Phạm vi:
- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Địa điểm đầu tư: UBND huyện Hương Trà (Hosting tại Trung tâm Thông tin Dữ liệu Điện tử Tỉnh).
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011.

 

Các bài khác
Xem tin theo ngày