Tìm kiếm
Thông báo kết quả thi chứng chỉ chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản_đợt 2 (19/5/2019)
Ngày cập nhật 31/05/2019

Thông báo kết quả thi chứng chỉ chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản_đợt 2 (19/5/2019).

Kết quả:

Tổng cộng có 41/43 học viên dự thi, trong đó có 41 học viên (100%) đạt chứng chỉ chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản

Các học viên có kết quả "ĐẠT" chú ý kiểm tra thông tin cá nhân như "Ngày sinh" và "Nơi sinh" chính xác. Nếu sai sót vui lòng gửi về email "ntmtram.stttt@thuathienhue.gov.vn" để chỉnh sửa.

Trân trọng!

Phòng Hành chính.
Các bài khác
Xem tin theo ngày