Tìm kiếm
Tổ chức thi sát hạch Chuẩn Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT - Đợt 9 năm 2018
Ngày cập nhật 01/10/2018
Ngày 29/9/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức kỳ thi sát hạch Chuẩn Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT - Đợt 9 năm 2018
 
Đến kiểm tra thi sát hạch có 02 đ/c Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo để giám sát kỳ thi cuối khóa lớp đào tạo “Chuẩn Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản”
Tổ thanh tra, giám sát công tác thi sát hạch đã đánh giá rất cao về công tác chuẩn bị, quy trình thi sát hạch của Trung tâm.
Kỳ thi lần này bao gồm 04 xuất thi vào ngày 29/9/2018. Tổng cộng có 89/93 học viên dự thi.
Mỗi xuất thi gồm có 02 phần: phần thi trắc nghiệm 45 phút với 30 câu hỏi trắc nghiệm và phần thi thực hành thời gian làm bài thực hành 60 phút, cả 02 phần thi đều được thực hiện trực tiếp trên máy tính.
Trung tâm chúc mừng tất cả các thí sinh đã hoàn thành xong khóa thi.
Dự kiến đến ngày 27/10/2018, Trung tâm sẽ tổ chức đợt thi tiếp theo
Một số hình ành kỳ thi sát hạch:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Đào tạo và Phát triển dịch vụ.

 

Các bài khác
Xem tin theo ngày