Bảng giá dịch vụ tên miền
Ngày cập nhật 17/10/2013

 Tên miền quốc gia Việt Nam .VN cấp 2 (không tính VAT)

 Loại tên miền

Phí đăng ký và duy trì

năm đầu tiên

Phí duy trì

mỗi năm tiếp theo

Khuyến mãi

Tên miền cấp 2 có 1 ký tự (*.vn)

40.350.000 đ

40.000.000 đ

-

Tên miền cấp 2 có 2 ký tự (**.vn)

10.350.000 đ

10.000.000 đ

-

Tên miền cấp 2 có 3  ký tự trở lên (****.vn)

830.000 đ

480.000 đ

-

  Tên miền quốc gia Việt Nam .VN cấp 3 (không tính VAT)

 Loại tên miền

Phí đăng ký và duy trì

năm đầu tiên

Phí duy trì

mỗi năm tiếp theo

Khuyến mãi

Tên miền cấp 3 có dạng: com.vn, net.vn, biz.vn

700.000 đ

350.000 đ

-

Tên miền cấp 3 có dạng: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn

400.000 đ

200.000 đ

-

Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (tên địa danh)

Ví dụ:  ***.hue.vn

400.000 đ

200.000 đ

-

Tên miền cấp 3 có dạng: name.vn

Ví dụ: ***.name.vn

60.000 đ

30.000 đ

-

   Tên miền cấp 3 VNN.VN (đã bao gồm VAT)

 Loại tên miền

Phí đăng ký và duy trì

năm đầu tiên

Phí duy trì

mỗi năm tiếp theo

Khuyến mãi

Tên miền cấp 3 có dạng: vnn.vn

Ví dụ: ***.vnn.vn

495.000 đ

220.000 đ

-

 Ghi chú:

  1. Khi hết thời hạn duy trì tên miền sẽ bị tạm ngưng không hoạt động được. Sau 20 ngày kể từ ngày hết hạn nếu không đóng phí duy trì tên miền sẽ tự động bị hủy.
  2. Khách hàng phải đóng phí duy trì tên miền trước khi hết thời hạn duy trì tên miền và có thể đóng phí duy trì tên miền nhiều năm để sử dụng tên miền lâu dài.
  3. Lệ phí cấp đăng ký sử dụng và duy trì tên miền áp dụng theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 21/11/2010 của Bộ Tài Chính.
  4. Phí thay đổi tham số kỹ thuật tên miền cấp 2, 3 .vn: 180.000 đồng/lần
  5. Phí thay đổi tham số kỹ thuật tên miền vnn.vn: 165.000 đồng/lần
Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày