Chứng thư số cho cơ quan tổ chức
Ngày cập nhật 17/10/2013

1.      Cước dịch vụ VNPT-CA dành cho cơ quan tổ chức 

STT

Tên gọi

1 năm

2 năm

3 năm

1

ORGANIZATION ID STANDARD

Gói chứng thư số cơ bản cho tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng như sau:

- Ký số (Document Signning)

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Gói có độ dài cặp khóa 2048-bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024-bit

999.000đ

1.798.000đ

2.498.000đ

2

ORGANIZATION ID PRO

Gói chứng thư số chuyên dụng cho tổ chức, doanh nghiệp với các tính năng chính sau:
- Bảo vệ email (Email Protect)
- Ký số (Document Signning)
- Xác thực người dùng (Authentication)
- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

4.998.000đ

8.998.000đ

11.998.000đ

3

DEPARTMENT ID STANDARD

Gói chứng thư số tiêu chuẩn cho các phòng ban trực thuộc tổ chức, doanh nghiệp. Với các tính năng chính sau:

- Bảo vệ email (Email Protect)

- Ký số (Document Signning)

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

699.000đ

1.299.000đ

1.798.000đ

4

STAFF ID STANDARD

Gói chứng thư số tiêu chuẩn cho người dùng cá nhân thuộc tổ chức, với các tính năng chính sau:

- Bảo vệ email (Email Protect)

- Ký số (Document Signning)

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

299.000đ

549.000đ

699.000đ

5

STAFF ID PRO

Gói chứng thư số chuyên dụng cho người dùng cá nhân thuộc tổ chức, với các tính năng chính sau:

- Bảo vệ email (Email Protect)

- Ký số (Document Signning)

- Xác thực người dùng (Authentication)

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

599.000đ

999.000đ

1.298.000đ

 2.       Gía thiết bị: 490.000 đồng 

Ghi chú: - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

                - Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày