Chứng thư số cho cá nhân
Ngày cập nhật 17/10/2013

1. Cước dịch vụ VNPT-CA dành cho cá nhân

 

STT

Tên gọi

1 năm

2 năm

3 năm

1

PERSONAL ID BASIC

Gói chứng thư số cơ bản cho người dùng cá nhân với các tính năng chính sau:

- Bảo vệ email (Email Protect)

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Gói có độ dài cặp khóa 2048 bit có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa là 1024 bit

99.000đ

 

249.000đ

2

PERSONAL ID STANDARD

Gói chứng thư số tiêu chuẩn cho người dùng cá nhân với các tính năng chính sau:

- Bảo vệ email (Email Protect)

- Ký số (Document Signning)

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

199.000đ

349.000đ

499.000đ

3

PERSONAL ID PRO

Gói chứng thư số chuyên dụng cho người dùng cá nhân với các tính năng chính sau:

- Bảo vệ email (Email Protect)

- Ký số (Document Signning)

- Xác thực người dùng (Authentication)

- Độ dài cặp khóa: 1024-bit

- Gói có dài cặp khóa 2048 bit, có giá bằng 150% so với gói có độ dài cặp khóa 1024 bit

499.000đ

899.000đ

1.198.000đ

2. Giá thiết bị: 490.000 đồng

Ghi chú: - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

                - Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày