Tìm kiếm
Tổ chức khóa đào tạo Lập và quản lý dự án theo nghị định 102/2009/NĐ-CP
Ngày cập nhật 25/06/2019

Sáng ngày 19/6/2019 Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành Khai giảng lớp Lập và quản lý dự án theo nghị định 102/2009/NĐ-CP.

Lập và quản lý dự án nhằm mục đích góp phần nâng cao nghiệp vụ vê quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

Ngày 13/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc ban hành quy định bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó có tiêu chí tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT cơ quan được đào tạo một trong số các chứng chỉ nghiệp vụ lập, quản lý, giám sát dự án đầu tư CNTT theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP.

Hiện nay các cơ quan, đơn vị đang được giao nhiệm vụ triển khai nhiều dự án ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển Đô thị thông minh; theo quy định các đồng chí tham gia Ban quản lý dự án phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP

Thời gian: 6 ngày

Nội dung đào tạo:

- Học phần 1: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng công nghệ thông tin

- Học phần 2: Nghiệp vụ quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin

- Học phần 3: Nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng công nghệ thông tin.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP.

Một số hình ảnh khai giảng lớp:

 

Phòng Hành chính.
Các bài khác
Xem tin theo ngày