Bàn giao và tập huấn sử dụng chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước năm 2018
Ngày cập nhật 23/03/2018

Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức bàn giao và tập huấn sử dụng chứng thư số chuyên dùng cho 126 cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục - Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Tại buổi tập huấn các đồng chí báo cáo viên đã nêu rõ tầm quan trọng, lợi ích của việc ứng dụng chữ ký số trong văn bản điện tử và giới thiệu rõ quy trình ký số trên văn bản điện tử để trao đổi trên môi trường mạng.
 
Chương trình tập huấn góp phần tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử và đảm bảo tính pháp lý của văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hướng đến mục tiêu 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã áp dụng chữ ký số trong trong văn bản điện tử. 
 
Như vậy tính đến thời điểm hiện tại đã có 1572 chữ ký số chuyên dùng được cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 1228 chữ ký số cá nhân và 344 chữ ký số tổ chức.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày