Tìm kiếm
Đăng ký học chính thức
Các khóa: CCNA R&S - CCNP - MCSA - 2008 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID - CUDCNTTCB - Hội thi Công nghệ thông tin năm 2017 - CCNA R&S - New - DVCS - DVCH - OTCUDCNTT - QLDA
Tên lớpKhai giảngBuổi họcSố tiết họcHọc phí
CCNA K2428/06/2019Xem chi tiết1085.000.000
MCSA 2008 (K 5)29/06/2019Xem chi tiết1084.000.000
Lập trình Android K226/06/2019Xem chi tiết1084.000.000
Chuẩn Ứng dụng CNTT cơ bản22/07/2019Xem chi tiết96850.000
Ôn tập Chuẩn UDCNTT cơ bản T622/07/2019Xem chi tiết16450.000
Lập và quản lý dự án T701/07/2019Xem chi tiết482.500.000
Đăng ký trực tuyến