Tin hoạt động trang TTĐT cấp xã
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC NĂM 2019
Ngày cập nhật 11/10/2019

TT

Lĩnh vực

Số phiếu khảo sát

Nơi đón tiếp của TTHCC

Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC

Thái độ tiếp nhận & TKQ

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả

Hồ sơ thủ tục hành chính

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không đúng hẹn

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

1

Bảo trợ xã hội

18

18

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

2

Liên thông Bảo trợ xã hội

136

136

 

 

136

 

 

136

 

 

136

 

 

136

 

 

3

Chứng thực

1811

1811

 

 

1811

 

 

1811

 

 

1811

 

 

1811

 

 

4

Hộ tịch

653

653

 

 

653

 

 

653

 

 

653

 

 

653

 

 

5

Nội vụ

13

13

 

 

13

 

 

13

 

 

13

 

 

13

 

 

6

Đất đai

9

9

 

 

9

 

 

9

 

 

9

 

 

9

 

 

7

Liên thông người có công

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

Tổng

2653

2653

 

 

2653

 

 

2653

 

 

2653

 

 

2653