Tin hoạt động trang TTĐT cấp xã
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 10/2019
Ngày cập nhật 11/10/2019

TT

Lĩnh vực

Số phiếu khảo sát

Nơi đón tiếp của TTHCC

Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC

Thái độ tiếp nhận & TKQ

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả

Hồ sơ thủ tục hành chính

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không đúng hẹn

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

1

Bảo trợ xã hội

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

2

Liên thông Bảo trợ xã hội

7

7

 

 

7

 

 

7

 

 

7

 

 

7

 

 

3

Chứng thực

61

61

 

 

61

 

 

61

 

 

61

 

 

61

 

 

4

Hộ tịch

23

23

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

5

Nội vụ

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

6

Đất đai

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

7

Liên thông người có công

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

Tổng

92

92

 

 

92

 

 

92

 

 

92

 

 

92