Tin hoạt động trang TTĐT cấp xã
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC THÁNG 9/2019
Ngày cập nhật 30/09/2019

TT

Lĩnh vực

Số phiếu khảo sát

Nơi đón tiếp của TTHCC

Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC

Thái độ tiếp nhận & TKQ

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả

Hồ sơ thủ tục hành chính

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không đúng hẹn

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

1

Bảo trợ xã hội

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

2

Liên thông Bảo trợ xã hội

14

14

 

 

14

 

 

14

 

 

14

 

 

14

 

 

3

Chứng thực

168

168

 

 

168

 

 

168

 

 

168

 

 

168

 

 

4

Hộ tịch

77

77

 

 

77

 

 

77

 

 

77

 

 

77

 

 

5

Nội vụ

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

6

Đất đai

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

7

Liên thông người có công

0

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

Tổng

261

261

 

 

261

 

 

261

 

 

261

 

 

261

 

 

 

Các tin khác