Đăng ký học chính thức
Các khóa: CCNA R&S - CCNP - MCSA 2008 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID - CUDCNTTCB - Hội thi Công nghệ thông tin năm 2017 - CCNA R&S New - DVCS - DVCH - OTCUDCNTT - QLDA
Tên lớpKhai giảngBuổi họcSố tiết họcHọc phí
Chuẩn Ứng dụng CNTT cơ bản T1026/11/2019Xem chi tiết96850.000
Ôn tập Chuẩn UDCNTT cơ bản T1026/11/2019Xem chi tiết16450.000
Đăng ký trực tuyến
YM:Trung tam (hoangminh200383)   Trung tâm CNTT&TT
YM:Tư vấn đăng ký (tuvan_hss)   Tư vấn đào tạo
  Tư vấn đào tạo
Nhận diện đơn vị