Đăng ký học chính thức
Các lớp: CCNA R&S - CCNP - MCSA - 2008 - LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANDROID - CUDCNTTCB
Tên lớpKhai giảngBuổi họcSố tiết họcHọc phí
CCNA K2325/11/2017Xem chi tiết1085.000.000
MCSA 2008 (K 5)25/11/2017Xem chi tiết1084.000.000
Lập trình Android K230/11/2017Xem chi tiết1084.000.000
Chuẩn Ứng dụng CNTT cơ bản28/11/2017Xem chi tiết96850.000
Đăng ký trực tuyến
YM:Trung tam (hoangminh200383)   Trung tâm CNTT&TT
YM:Tư vấn đăng ký (tuvan_hss)   Tư vấn đào tạo
  Tư vấn đào tạo
Nhận diện đơn vị